Arassa otag-JWAT401 üçin gyssagly el telefony tozan geçirmeýän interkom

Gysga düşündiriş:

Telefonlar wandal we howa çydamly, islendik jemgyýetçilik üçin el bilen erkin sesli aragatnaşyk üpjün edýär.Içki bölekler, ýüzüň arkasyndaky howa çydamly gurşaw bilen goralýar.

“Joiwo Intercom” telefonlarynda içerde ýa-da daşarda gurnalyp bilinýän wandal çydamly, polat material, IP54-IP65 suw geçirmeýän gorag derejesi, arassalamak aňsat, ýokary poslama garşy, ýokary mehaniki güýç we güýçli täsir garşylygy bar.

2005-nji ýyldan bäri senagat telekommunikasiýa çözgüdi boýunça hünärmen R&D topary bilen, her Interkom telefony FCC, CE halkara şahadatnamalaryna eýe boldy.

Howpsuzlyk we gyssagly aragatnaşyk üçin innowasion aragatnaşyk çözgütlerini we bäsdeşlik önümlerini ilkinji saýlaýan üpjünçiňiz.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

JWAT401 Wandal Proof Handsfree Telefon, gyssagly interkom ulgamynyň netijeli çözülmegi üçin döredildi.
Arassa otag telefony arassa we steril otag telefon terminalynyň iň täze tehnologiki dizaýnyny kabul edýär.Enjamyň üstünde boşlugyň ýa-da deşigiň ýokdugyna, gurnamagyň üstünde esasan konweks dizaýnynyň ýokdugyna göz ýetiriň.
Telefonyň korpusy, ýuwujy serişdeler we bakterisid serişdeleri bilen ýuwmak arkaly aňsat arassalanyp bilýän SUS304 poslamaýan polatdan gurlupdyr.Kabel girelgesi bilkastlaýyn zeperlerden goramak üçin telefonyň arka tarapynda ýerleşýär.
Telefonyň dürli görnüşleri bar, şol sanda adaty reňkler, klawiatura ýa-da klawiaturasyz opsiýalar we isleg boýunça goşmaça funksiýa düwmeleri bilen opsiýalar.
Telefon bölekleri klawiatura ýaly komponentleri özleşdirmäge mümkinçilik berýän içerde öndürilýär.

Aýratynlyklary

1.Standard Analogue telefony.SIP wersiýasy
2. 304 poslamaýan polatdan ýasalan berk jaý.
3.4 X Gurmak üçin tamperli nurbatlar
4. Elsiz işlemek.
5.Wandala çydamly poslamaýan polat klawiatura.
6.Flush monta.
7. Dürli suw geçirme talaplaryna laýyklykda deri gorag IP54-IP65.
8. Baglanyşyk: RJ11 nurbat terminaly jübüt kabel.
9. Özbaşdak ýasalan telefon ätiýaçlyk şaýy bar.
10.CE, FCC, RoHS, ISO9001 laýyk gelýär.

Arza

VAV

Aragatnaşyk, adatça arassa otaglar, barlaghanalar, hassahanalarda izolýasiýa meýdançalary, önelgesiz ýerler, şeýle hem liftler / liftler, awtoulag duralgalary, türmeler, demir ýol / metro platformalary, polisiýa merkezleri, bankomatlar, stadionlar, uniwersitet şäherçelerinde ulanylýar. , söwda merkezleri, gapylar, myhmanhanalar we daşarky jaýlar.

Parametrler

Haryt Tehniki maglumatlar
Elektrik üpjünçiligi Telefon liniýasy işleýär
Naprýa .eniýe DC48V
Garaşylýan iş häzirki ≤1mA
Quygylyga jogap 250 ~ 3000 Hz
Jyňňyrdaýan ses > 85dB (A)
Poslama derejesi WF2
Daşky gurşaw temperaturasy -40 ~ + 70 ℃
Wandalizme garşy dereje IK9
Atmosfera basyşy 80 ~ 110KPa
Agram 2kg
Otnositel çyglylyk ≤95%
Gurnama Içerki

Ölçeg çyzgysy

AVASV

Elýeterli birikdiriji

ask (2)

Reňk haýyşyňyz bar bolsa, Pantone reňk belgisini bize habar beriň.

Synag enjamy

ask (3)

85% ätiýaçlyk şaýlary öz zawodymyz tarapyndan öndürilýär we gabat gelýän synag maşynlary bilen, funksiýany we standarty gönüden-göni tassyklap bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: